შემავსებელი ვენტილი

გათბობის ქვაბის წყლის შემავსებელი ვენტილი