ხმაურ ჩამხშობები და ჰაერის მარეგულირებელი სარქველები

ჰაერის მარეგულირებელი სარქველები წარმოდგენილია სტანდარტიზირებული და იზოლირებული ჰაერის მარეგულირებელი სარქველების ფართო სპექტრით, სპეციალური დანიშნულების სარქველებით, რეგულირებადი საჰაერო დამფერით და დეკორატიული გრილებით (ცხაურებით). ზოგადი დანიშნულების სარქველებს შორისაა REG, REG-L, RLN, GMK-P, GMK, GMK-R, TUL, KLR, KOL. ჰაერის მარეგულირებელი სპეციალური დანიშნულების მოწყობილობებში შედის სარქველები GMK-T, GMKх2, KED, NER, NER-KO. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ კატალოგში