სახანძრო კვამლგამწოვი დამფერი

სახანძრო დამფერები უზრუნველყოფენ მრავალსართულიან კორპუსებსა და შენობა-ნაგებობებში დახურული სივრციდან ხანძრისგან წარმოქმნილი კვამლისა და მაღალი თემპერატურის გაწოვას ავტოვატურ რეჟიმში. ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში დეტექტორიდან მიღებული სიგნალის შემდეგ დამფერი ავტომატურ რეჟიმში გაიღება და ჩაირთვება ვენტილატორი რომელიც სადარბაზოდან ან დახურული შენობიდან გაიწოვს ხანძრისგან წარმოქმნილ კვამლსა და მაღალ ტემპერატურას, რაც მეტად უსაფრთხოს ქმნის ადამიანების ევაკუაციას აღნიშნული შენობიდან. სახანძრო დამფერების მოდელებია […]

სახანძრო კვამლგამწოვი ლუქები

კვამლგამწოვი ლუქები მონტაჟდება სახურავზე. ხანძრის კვამლისა და მაღალი ტემპერატურის ავტომატურ რეჟიმში გამოსადევნად უსაფრთხო ადგილზე. კვამლგამწოვი ლუქების მოდელებია: L-K ; SHTORM-L-K ლუქების პარამეტრებისა და დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ კატალოგი