სახანძრო კვამლგამწოვი დამფერი

სახანძრო დამფერები უზრუნველყოფენ მრავალსართულიან კორპუსებსა და შენობა-ნაგებობებში დახურული სივრციდან ხანძრისგან წარმოქმნილი კვამლისა და მაღალი თემპერატურის გაწოვას ავტოვატურ რეჟიმში. ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში დეტექტორიდან მიღებული სიგნალის შემდეგ დამფერი ავტომატურ რეჟიმში გაიღება და ჩაირთვება ვენტილატორი რომელიც სადარბაზოდან ან დახურული შენობიდან გაიწოვს ხანძრისგან წარმოქმნილ კვამლსა და მაღალ ტემპერატურას, რაც მეტად უსაფრთხოს ქმნის ადამიანების ევაკუაციას აღნიშნული შენობიდან. სახანძრო დამფერების მოდელებია […]

სახანძრო კვამლგამწოვი ლუქები

კვამლგამწოვი ლუქები მონტაჟდება სახურავზე. ხანძრის კვამლისა და მაღალი ტემპერატურის ავტომატურ რეჟიმში გამოსადევნად უსაფრთხო ადგილზე. კვამლგამწოვი ლუქების მოდელებია: L-K ; SHTORM-L-K ლუქების პარამეტრებისა და დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ კატალოგი

ხმაურ ჩამხშობები და ჰაერის მარეგულირებელი სარქველები

ჰაერის მარეგულირებელი სარქველები წარმოდგენილია სტანდარტიზირებული და იზოლირებული ჰაერის მარეგულირებელი სარქველების ფართო სპექტრით, სპეციალური დანიშნულების სარქველებით, რეგულირებადი საჰაერო დამფერით და დეკორატიული გრილებით (ცხაურებით). ზოგადი დანიშნულების სარქველებს შორისაა REG, REG-L, RLN, GMK-P, GMK, GMK-R, TUL, KLR, KOL. ჰაერის მარეგულირებელი სპეციალური დანიშნულების მოწყობილობებში შედის სარქველები GMK-T, GMKх2, KED, NER, NER-KO. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ კატალოგში

სახურავის სავენტილაციო აქსესუარები

სახურავის ელემენტები განკუთვნილია სახანძრო კვამლგამწოვი სისტემის ეფექტური მუშაობისთვის. სახურავის სავენტილაციო ელემენტების კატალოგში შედის: D, DU, Z, EZ, EZB, ZL, BZL, RD, RDU, RZL, PVZ სერიების გადახურვის ელემენტები; SP და SPD სერიიები; ზედა სერია SP-NR, SP-ZL; და ქვედა სერია SP-VN. გადახურვის აქსესუარები შეიძლება დამონტაჟდეს შენობების სახურავებზე: როგორც საცხოვრებელი, კომერციული, ადმინისტრაციული შენობის ასევე სხვა ნებისმიერი ფუნქციის შენობა […]