სახანძრო კვამლგამწოვი ვენტილატორები

სახანძრო კვამლგამწოვი ვენტილატორები: სახურავის ტიპის; რადიალური ტიპის; კედლის რადიალური ტიპის; ღერძულა კვამლგამწოვი ტიპის CCK ფირმის სახანძრო კვამლგამწოვი ვენტილატორები უზრუნველყოფენ შენობა-ნაგებობებიდან კვამლისა და მაღალი თემპერატურის გარეთ განდევნას, გაწოვას. ვენტილატორებს შეუძლიათ 400 ° C-დან – 600 ° C-მდე ტემპერატურის მინიმუმ 120 წუთის განმავლობაში გაწოვა . სახანძრო კვამლ გამწოვი ვენტილატორის ტიპებია: სახურავის ტიპი: მოდელი: UKROS-DU; KROV-DU რადიალური ტიპი: […]

ნაკადის არხული ვენტილატორები

ნაკადის არხული ვენტილატორები განკუთვნილია დახურული და მიწისქვეშა ავტოსადგომებისთვის. არის პატარა ზომის და მონტაჟდება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ჭერზე, რომელიც ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში მისგას წარმოქნილ კვამლსა და მაღალ ტემპერატურას შეიწოვს, მიცემს მიმართულებას სპეციალურ ჰაერსატარში და განდევნის გარეთ. ნაკადის არხული ვენტილატორის მოდელებია: JF-DU ; RJF-DU ვენტილატორის პარამეტრებისა და დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ კატალოგი