ვებ სერვერი

ვებ – სერვერი საშუალებას გაძლევთ დისტანციურად აკონტროლოთ სავენტილაციო სისტემები. ვებ სერვერის ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ კომპიუტერის ეკრანზე ან მობილური მოწყობილობით კონტროლერის მუშაობისა და მართვის გრაფიკული გამოსახულება. კონტროლერს წვდომა აქვს (Ethernet, Wi-Fi) ან გლობალური (ინტერნეტით) ქსელის საშუალებით, პერსონალურ კომპიუტერთან ან მობილურ მოწყობილობაზე (სმარტფონი, ტაბლეტი, ლეპტოპი) ნებისმიერი HTML5 თავსებადი ბრაუზერის გამოყენებით.