ვამზადებთ შეკვეთით ნებისმიერი ზომის ცხაურებს

ერთრიგა ცხაურა თეთრი

ორრიგა ცხაურა შავი


ორრიგა ცხაურა თეთრი

ორრიგა ცხაურა თეთრი

ხაზური ცხაურა სლოტებით

სერვის ლუქი

ფასადის ცხაურა შავი